Firmato accordo fra parco del Marguareis e Terre dei Savoia – targatocn